Formularz reklamacji

FORMULARZ REKLAMACJI (proszę wypełnić i wysłać mailem zgodnie z procedurą rekamacji)

nr zamówienia:                                                        ............................................................................

data zakupu towaru:                                              ............................................................................

data wystąpienia wady:                                        ............................................................................

Szczegółowy opis reklamacji:(powód reklamacji, opis powstałej wady, okoliczności powstania wady):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Dane Klienta:

Imię,Nazwisko:                                ....................................................................................................

Adres e-mail                                    ....................................................................................................

Miasto, kod pocztowy                     ....................................................................................................

Ulica, nr budynku/nr lokalu         ....................................................................................................

Telefon:                                            ....................................................................................................

 

Załączniki:

- kopia dokumentu sprzedaży

- wyraźne zdjęcia powstałej wady

 

Termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu założenia kompletnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego wraz za wymaganymi załącznikami a w razie potrzeby - o czym powiadomimy mailowo - dostarczeniem towaru do sprzedawcy.

 

 

                                                         

                                                          ....................................................................................................

                       (podpis osoby składającej reklamację)

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl